Семінар-тренінг для педагогічного колективу

У визначенні та розробці ефективної в сучасних умовах системи виховної роботи в нашому освітньому закладі є доцільним використання компетентнісного підходу, який орієнтує відповідну мету, завдання, зміст, форми й методи виховної роботи в гімназії на формування кометентностей особистості. Саме цій темі був сьогодні присвячений семінар-тренінг для педагогічного колективу в рамках підготовки до педагогічної ради з питань інноваційних шляхів формування ключових життєвих компетентностей гімназистів. Інтерактивні вправи, прийоми візуалізації, робота в групах та індивідуальні завдання створили умови для розвитку творчого потенціалу учасників семінару, підвищення рівня їх інноваційної культури, методичної готовності для подальшого впровадження компетентнісного підходу в системі виховної роботи гімназії.