Інформатизація

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Гімназія – складна система з розгалуженими внутрішніми й зовнішніми зв’язками, діяльність якої потребує упорядкованості інформаційних потоків, що дозволяє полегшити доступ до необхідної оперативної інформації всіх суб’єктів освітнього процесу.

Протягом 2007-2015 років у гімназії було розроблено та реалізовано Проект «Модель інформатизація освітнього простору». Стратегічна мета якого: створення ефективної моделі внутригімназійної інформаційної системи, що дозволяє підвищити інформаційну культуру учасників освітнього процесу, створює умови для співробітництва й співтворчості.

У серпні 2015 року розроблено та затверджено «Програму інформатизації Бердянської гімназії №1 «Надія» а 2015-2018 роки» (протокол педагогічної ради №1 від 31.08.2015, наказ від 31.08.2015 № 101).

Якісно новий рівень системи технічного та методичного забезпечення єдиного інформаційного простору гімназії, інформаційних технологій та дистанційного навчання, системи формування інформаційно-комунікаційної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу забезпечується сучасним обладнанням:

  • мультимедійні комплекси (інтерактивна дошка з проектором) в 7 класах;
  • мультимедійні лабораторії для проведення уроків фізики, біології, хімії;
  • ноутбуки в кожному класі, бібліотеці, в адмініструванні;
  • для роботи учнів на уроках нетбуки та планшети.

Встановлене мережеве обладнання дозволяє об’єднати в єдину локальну мережу усі корпуси, класи, адміністративні та господарські підрозділи. Швидкісний Інтернет дозволяє ефективно використовувати обладнання та сучасне програмне забезпечення, навчальні та методичні хмарні сервіси.

Висока професійна майстерність вчителів, їх особиста фахова підготовка, вміння користуватися сучасним контентом, дають змогу покращити якість проведення уроків, урізноманітнюють форми та методи їх проведення.

З метою підвищення ефективності методичної роботи, повної реалізації запитів педагогів створено єдиний інформаційний простір.

Адміністрацією гімназії за допомогою комп’ютерних технологій здійснюється вивчення:

— нормативних документів управління освіти, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу;

— результативність роботи вчителя;

-рівня навченості учнів;

— психолого-педагогічних проблем навчання і виховання гімназистів;

— актуального педагогічного досвіду роботи педагогів з інших навчальних закладів міста, області та інших регіонів України.

У віртуальному просторі гімназії створено блогосферу – функціонують блоги класів, вчителів, класних керівників і класоводів, психолога й педагога-організаора тощо. На базі можливостей хмарної платформи Google Apps Education Edition діє «Віртуальна учительська гімназії».

З метою навчання та поширення досвіду роботи в гімназії проходять практичні-семінари з вдосконалення інформаційної компетенції, вивчення нових програмних засобів та впровадження їх у освітній процес. Учителі та адміністрація гімназії із задоволення ділиться досвідом з колегами міста.

Таким чином, інформатизація гімназії сьогодні — це необхідність часу. Процес в якому гімназія досягла значного успіху вимагає постійного вдосконалення, тому перед колективом гімназії стоять наступні завдання:

— подальше використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, електронних освітніх ресурсів у організації пізнавальної діяльності учнів на уроці, при організації проектної та дослідницької діяльності та в позакласній виховній роботі.

— діагностика вчителями навчальних досягнень і рівня вихованості учнів як складова частина моніторингу освітнього простору гімназії засобами ікт.

— дистанційна освіта учнів і педагогів, підвищення кваліфікації в галузі ікт.

— розробка вчителями власних та ефективне використання існуючих цифрових освітніх ресурсів (власних сайтів і блогів).

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *